Zasady wydawania dokumentów medycznych

Dokumenty medyczne, takie jak Hitoria leczenia pacjenta wydawane są na pisemną lub ustną prośbę pacjenta lub jego przedstawiciela prawnego,

odbiór jest potiwerdzony przez pacjenta podpisem w dokumencie Wydań dokumentacji medycznej. Peirwsza kopia dokumentacji medycznej jest wydawana bezpłatnie, kolejne kopie wydawane są za opłatą według aktualnego cennika:  http://www.nfz-szczecin.pl/shjxf_dokumentacja_medyczna.htm 

Dokumenty medyczne są wydawane do dwuch dni roboczych od dnia złożenia prośby, w zależności od ilości stron kopii.