Dokumenty

 1) Deklaracja do lekarza POZ - do Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

 2) Deklaracja do pielęgniarki środowiskowej POZ - Załącznik nr 2 z objaśnieniem do Rozporządzenie Ministra Zdrowia j.w.

 3) Karta Pacjenta spoza listy Świadczeniodawcy "Nova Med"

 4) Upoważnienie do odbioru recept, skierowań, wyników badań.

 5) Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej