Personel przychodni

Pielęgniarki Gabientu Zabiegowego:

  • Pielęgniarka Koordynująca Irena Moszczyńska
  • Pielęgniarka Krystyna Rohloff
  • Pielęgniarka Renata Bieniaszewska 
  • Pielęgniarka Anna Szkołek

Pielęgniarki Punktu Szczepień: 

  • Pielęgniarka Wanda Boguń
  • Pielęgniarka Sylwia Turek
  • Pielęgniarka Justyna Kucaba