Personel przychodni

    Pielęgniarki Gabientu Zabiegowego:

  • lic. pielęg. Krystyna Rohloff
  • lic. pielęg. Danuta Latarska
  • st. pielęg. Renata Bieniaszewska

 

  Pielęgniarki Punktu Szczepień: 

  • st. pielęg. Wanda Boguń
  • lic. pielęg. Sylwia Turek
  • mgr pielęg. Justyna Kucaba