Aktualności

Pacjenci korzystający z Nocnej i Świątecznej Podstawowej Opieki Zdrowotnej

w Szpitalu mają prawo poprosić lekarza o wydruk karty informacyjnej wizyty.

Prosimy o pobieranie kart informacyjnych, ponieważ są niezbędne dla lekarza

rodzinnego do prawidłowej diagnozy i kontynuacji leczenia.

14.07.2021
Nieobecność lekarza Anny Sapały w terminie 19 lipca 2021 r.- 31 grudnia 2021 r.

Pacjenci zadeklarowani do lekarza Anny Sapały podczas jej nieobecności

będą przyjmowani w ramach zastępstwa przez innych lekarzy Przychodni

Lekarskiej "Nova Med".


pokaż wszystkie wiadomości ››