Aktualności

Pacjenci korzystający z Nocnej i Świątecznej Podstawowej Opieki Zdrowotnej

w Szpitalu mają prawo poprosić lekarza o wydruk karty informacyjnej wizyty.

Prosimy o pobieranie kart informacyjnych, ponieważ są niezbędne dla lekarza

rodzinnego do prawidłowej diagnozy i kontynuacji leczenia.

14.07.2021
Karta Informacyjna z Nocnej i Świątecznej POZ

Pacjent korzystający z Nocnej i Świątecznej Podstawowej Opieki Zdrowotnej

w szpitalu ma prawo poprosić lekarza o wydrukowanie karty informacyjnej z wizyty.

Prosimy o pobieranie kart informacyjnych, ponieważ są niezbędne dla lekarza rodzinnego

do prawidłowej diagnozy oraz kontynuacji leczenia.


pokaż wszystkie wiadomości ››